Sản phẩm Bộ khay đựng ấm đun nước điện

 • B-H2002

  Màu đen – 1.2 lít - 220V-240V- 38.5x32.5x2.25cm
 • C-H1209

  Màu bạc - 220V- 38.5x32.5x2.25cm
 • G-H1206

  Màu bạc - 220V- 44.3x22.7x3.6cm
 • G-H1206

  Màu bạc – 1.2 lít - 220V-240V- 44.3x22.7x3.6cm
 • G-H1208

  Màu bạc + vàng – 0.8 lít - 220V-240V- 44.3x22.7x3.6cm

Sản phẩm khác